เรื่องชื่อข้อความที่ออกใบกำกับภาษี

เราจะออกชื่อว่าเป็น "คูปองรถเช่า" เท่านั้น ไม่สามารถออกเป็นชื่ออื่นได้

.

Continue reading...

              ป้ายกำกับ