การนับรถเช่ารายเดือน จะนับ สามสิบวัน

การเช่ารายเดือนจะให้เช่า จำนวน สามสิบวันต่อเดือน

ทำให้อาจมีปัญหาว่าบางเดือนมี 31 วัน บางเดือนมี 30 วัน

 

การคืนเช่นเดือนทีมี 31 วัน เช่น มกราคม มีนาคม พฤษภาคม กค สค ตค 

เช่าวันที่ 15 มค จะคืนได้ 15 กพ

 

แต่ถ้าในเดือน 30 วัน จะคืนในวันที่เท่ากันในอีกเดือน เช่น

 

15 มีค จะคืน 15 เมษายน

.

Continue reading...

              ป้ายกำกับ