บทความ รถเช่า รายวัน รายสัปดาห์ รถเช่า รายเดือน ราคาประหยัด FAQ (คำถามถามบ่อย)
 
 
- ครม.ไฟเขียวลดหย่อนภาษีเพื่อการท่องเที่ยวได้ 100% ถึง 31 ธ.ค.57 -f


 

อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 33 ระหว่าง 6-9 พฤศจิกายน 2557 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 3-4 คือการซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวเที่ยวภายในงาน สามารถนำใบเสร็จประเภททัวร์หรือโรงแรม ไปยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ รวมถึงการยกเว้นภาษีให้แก่บุคคลธรรมดา ที่ซื้อแพ็คเกจประเภททัวร์หรือโรงแรม ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 100% ซึ่งใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 57 เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงปลายปี  

อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 33 ระหว่าง 6-9 พฤศจิกายน 2557 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 3-4

คือการซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวเที่ยวภายในงาน สามารถนำใบเสร็จประเภททัวร์หรือโรงแรม

ไปยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

สำหรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ รวมถึงการยกเว้นภาษีให้แก่บุคคลธรรมดา ที่ซื้อแพ็คเกจประเภททัวร์หรือโรงแรม

ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 100%

ซึ่งใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 57 เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงปลายปี  

 

   
   
   
  ป้ายกำกับ