บทความ รถเช่า รายวัน รายสัปดาห์ รถเช่า รายเดือน ราคาประหยัด FAQ (คำถามถามบ่อย)
 
 
- อธิบายเรื่องการกันวงเงินบัตรเครดิตในการเช่ารถ


ในการเช่ารถบริษัทรถเช่า ผุ้เช่ารถต้องมีบัตรเครดิต เพื่อประกันในการเช่ารถ เป็นการกันวงเงินไว้เฉยๆ ไม่ได้เก็บบัตรเครดิตลูกค้าไว้

ลุกค้าสามารถนำบัตรเครดิตไปใช้งานได้ตามปกติ แต่ยอดวงเงินคงเหลือของบัตรจะลดลง จากที่รถเช่าได้กันวงเงินไว้

โดยบริษัทจะกันวงเงินในการเช่ารถ  10000-40000 บาท ขึ้นอยู่กับรุ่นรถและบริษัท

ซึ่งในบัตรของผู้เช่าต้องมีวงเงินเกินจำนวนในวันที่เช่ารถ โดยเจ้าของบัตรอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ขับขี่เองก็ได้ แต่ต้องมาทำสัญญาในวันเช่ารถด้วย

 

ตัวอย่างเช่น

 

บัตรลูกค้ามีวงเงิน 5 หมื่นบาท รถเช่ากันวงเงิน 2 หมื่นบาทวัน บัตรลูกค้าจะเหลือวงเงิน 3 หมื่นบาทในการใช้จ่าย

โดยหลังจากลูกค้าคืนรถเสร็จ บริษัทรถเช่าจะทำการคืนวงเงินให้ในบัตร 1-3 วัน

แต่วงเงินจะเข้าบัญชีลูกค้าใช้ระยะเวลา 7-14 ช้าเร็วขึ้นอยู่กับ ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตของลูกค้า
(ทางรถเช่าไม่ได้สามารถควบคุมได้ รบกวนห้ามต่อรองระยะเวลากับทางเรา เพราะขึ้นกับธนาคารเจ้าของบัตร) 

หลังจากนั้นวงเงินบัตรเครดิตลูกค้าก็จะกลับมาเหมือนเดิม

 

ขอบคุณครับ

 

vouchercar.com

 

ทีมงาน

 

http://www.facebook.com/vouchercar

 

080-293-8000

   
   
   
  ป้ายกำกับ
  บัตรเครดิต , วงเงิน , วงเงินค้ำประกัน , เช่ารถ ,