บทความ รถเช่า รายวัน รายสัปดาห์ รถเช่า รายเดือน ราคาประหยัด FAQ (คำถามถามบ่อย)
 
 
- เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถ


การเช่ารถ ผู้เช่ารถจำเป็นต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

 

1. ใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ สำหรับต่างชาติใช้ใบขับขี่สากล
 

2. บัตรประชาชน หรือ สำหรับต่างชาติใช้ passport

AVIS
อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
มีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ
BIZCAR
อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
มีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ
BUDGET
อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
มีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ
HERTZ
อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
มีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ
SIXT
อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
มีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ
THAIRENTACAR
อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
มีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ
บัตรเครดิตมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป

AVIS               อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
BUDGET       อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
HERTZ           อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป

SIXT               อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
CHIC             อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
BIZCAR         อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป

 
3. บัตรเครดิตที่ยังไม่หมดอายุ  วงเงิน 5000-30000 บาทแล้วแต่รุ่นรถ

และบริษัทรถเช่า (ถ้าผู้เช่าไม่มีบัตร สามารถใช้บัตรของผู้ที่เดินทางด้วยกันได้)

โดยทางบริษัทรถเช่าจะกันวงเงินจากบัตรเครดิตไว้ และจะคืนวงเงินให้หลังจากคืนรถ 7-15 วัน ระยะเวลาแล้วแต่บัตรเครดิตของท่าน

 

 

ทีมงาน

vouchercar.com

 

   
   
   
  ป้ายกำกับ
  รถเช่า , เช่ารถ , เอกสาร ,