ซื้อประกันรถหาย ถ้ารถหายทำอย่างไร

 

ถ้าเราซื้อประกันรถหายไว้แล้ว ถ้ารถหาย ทางเราก็ไม่จำเป็นต้องชำระค่ารถหาย

 

แต่ต้องพิสูจน์ก่อนว่าทางผู้เช่า ไม่ได้มีส่วนเกียวข้องในการทำให้รถหาย

 

และไม่ประมาทเช่น ไม่ล็อคกุญแจ หรือทำกุญแจรถหาย

.

Continue reading...

              ป้ายกำกับ   รถหาย