คิดจะเช่ารถคิดถึง VOUCHERCAR.COM

สนใจติดต่อ สอบถามราคารถเช่า
รบกวน ADD LINEID: @CARRENT
หรือ กดที่นี่

รถเช่า ราคาเริ่มต้น 570 บาท

เงื่อนไข รถเช่า เพิ่มเติม รักคนไทย

คุณสมบัติของผู้เช่ารถ มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เอกสารการเช่ารถ

1. บัตรประจำตัว

1.1 คนไทย บัตรประชาชน

1.2 ชาวต่างชาติ หนังสือเดินทาง

2. ใบขับขี่หรือใบขับขี่สากลที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งยังไม่หมดอายุ

3. บัตรเครดิต ซึ่งออกโดยธนาคารในประเทศหรือต่างประเทศ มีอายุในบัตรคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

*ต้องเป็นบัตรเครดิตที่มีชื่อนามสกุลตรงกันกับบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เช่า

ราคาเช่ารถ ไม่รวมค่าน้ำมันอุปกรณ์ค่าเช่าต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ

ค่ามัดจำ (Pre-Authorization)

- สำหรับรถ ไซส์ SS, ES, S, M ผู้เช่ารถต้องชำระค่ามัดจำผ่านบัตรเครดิต เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)

- สำหรับรถ ไซส์ L, XL, Mercedes-Benz ผู้เช่ารถต้องชำระค่ามัดจำผ่านบัตรเครดิต เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)

โดยลูกค้าจะได้รับวงเงินคืนเข้าสู่บัตรเครดิตหลังจากคืนรถยนต์ ประมาณ 14 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับกระบวนการทางการเงินของแต่ละสถาบันการเงิน) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับมัดจำด้วยบัตรเดบิต

ประกันค่าเสียหายส่วนแรก (SLDW : Super Loss Damage Waiver)

การซื้อประกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่ารถ โดยไม่ต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ (รถของไทยเร้นท์อะคาร์ ทุกคันมีประกันภัยชั้น 1 แบบจำกัดความ

รับผิดชอบ) ทั้งนี้ยกเว้นความเสียหายบางประเภทที่ไม่คุ้มครอง เช่น ความเสียหายภายในตัวรถยนต์ ยางรถยนต์ กระจกหน้ารถ อุปกรณ์เสริม กุญแจหรือเอกสารสำคัญของรถยนต์หาย เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เช่ารถที่ไม่ได้ซื้อประกันค่าเสียหายส่วนแรก (SLDW) และเกิดอุบัติเหตุ โดยผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด หรือ อุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี

- สำหรับรถ ไซส์ SS, ES, S, M, L, XL ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายส่วนแรก 4,280 บาท

- สำหรับรถ Mercedes-Benz ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายส่วนแรก 10,700 บาท

• ลูกค้าต้องรับและคืนรถที่ไทยเร้นท์อะคาร์สาขาเดียวกันเท่านั้น

• ในกรณีลูกค้าต้องการเช่ารถโดยรับและคืนรถต่างสาขากัน ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมในการส่งและรับคืนรถต่างสาขา ตามราคาที่บริษัทกำหนด สอบถามข้อมูล

 

 

• ลูกค้าจะได้ราคาคุ้มค่าที่สุด

 • ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่ในการรับรถได้

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าเช่าหากลูกค้ายกเลิกการจองในทุกกรณี

 

.

Continue reading...

              ป้ายกำกับ   รถเช่า , รักคนไทย